Skip to content

Chcesz wiedzieć więcej czym się zajmujemy ?

CZYM JEST POK?

Platforma oceny kompetencji (POK), to narzędzie pozwalające na bezosobową ocenę kompetencji zarówno kandydatów do pracy, jak i obecnych pracowników. 

 

Dzięki POK już na etapie rekrutacji bezstronnie i z łatwością ocenisz, czy kandydat na dane stanowisko pasuje do Twoich potrzeb, czy odpowiada wymaganiom danego stanowiska, czy też możesz zaproponować mu inną funkcję lub po prostu z niego zrezygnować. 

 

Narzędzie to idealnie sprawdzi się również do oceny kompetencji zatrudnionych już w Twojej firmie pracowników i weryfikacji, czy posiadają oni umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie swoich obowiązków, czy też wskazane byłoby przeprowadzenie szkolenia w określonym kierunku, zaproponowanie przeniesienia na inne, bardziej odpowiadające ich predyspozycjom stanowisko lub rozważenie awansu.

JAK DZIAŁA POK?

Nasza platforma jest narzędziem informatycznym, które działa bezpośrednio poprzez przeglądarkę internetową i na której nasi Klienci mogą wybrać poszczególne stanowiska oraz typy testów, które mają rozwiązać oceniani przez nich pracownicy lub kandydaci na dane stanowisko. 

 

Na platformie możemy zdefiniować również zakres specjalistycznych pytań testowych lub wykorzystać gotowe szablony. 

 

Każdy z naszych Klientów ma także możliwość określenia wymaganych dla danego stanowiska kompetencji, które chce oceniać. 

 

Ponieważ platforma jest obsługiwana z poziomu przeglądarki, nie musimy jej instalować na swoim komputerze.

JAKIE KORZYŚCI BĘDĘ MIAŁ Z WYKORZYSTANIA POK?

Skrócenie czasu trwania procesów rekrutacyjnych przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu ryzyka błędnego doboru

Wprowadzenie nowoczesnego narzędzia oceny kompetencji wewnętrznych, które połączone z procesem ocen pracowników, pozwala na zarządzanie procesem promocji i rozwoju najlepszych z nich. To z kolei wpływa bezpośrednio na poziom rotacji kluczowych pracowników.

Wprowadzenie w firmie standardu opartego na narzędziu, którego kluczową zaletą jest bezstronność dokonywanej oceny.

Zmniejszenie czasu pracy działu HR (lub działu kadr), zmniejszenie kosztów oceny o średnio 40-50%.

optymalizacja procesów rekrutacyjnych

zmniejszenie poziomu ryzyka błędnego doboru pracowników

obiektywna ocena kompetencji kandydatów do pracy

jednoczesna ocena wielu osób znajdujących się w różnych lokalizacjach

nowoczesne narzędzie oceny kompetencji wewnętrznych

dopasowanie pracowników do stanowisk

zdecydowany wpływ na rozwój zawodowy i promocję najlepszych pracowników

bezstronność dokonywanej oceny

oszczędność czasu działu HR lub działu kadr

oszczędność kosztów aż o 40-50%!

proces oceny i rozwoju kompetencji AC (Assesment Center)

DC (Develompent Center)

Nadrzędnym celem opracowanej przez nas platformy jest ograniczenie czasu poświęconego na badanie kompetencji podczas procesów Assessment i Development Center o co najmniej 50% oraz obniżenie w znaczący sposób kosztów generowanych w przedsiębiorstwach przez te procesy.

CEL

Naszym celem jest wprowadzenie do firm z różnych sektorów i branż ustandaryzowanych procesów oceny kompetencji. 

 

Platforma HR01 rozwiązuje problem związany z oceną najlepszego dopasowania kompetencji pracownika powiązanych z jego profilem osobowym oraz wymaganiami pracodawcy. 

 

Nasze narzędzie może być wykorzystywane ponadto w procesach awansów i rozwoju wewnętrznego w ramach Twojego przedsiębiorstwa, jak również do zgodnej z oczekiwaniami naszych Klientów oceny rekrutowanych do firm potencjalnych pracowników.

NASZ CEL

Naszym celem jest wprowadzenie do firm z różnych sektorów i branż ustandaryzowanych procesów oceny kompetencji. 

 

Platforma HR01 rozwiązuje problem związany z oceną najlepszego dopasowania kompetencji pracownika powiązanych z jego profilem osobowym oraz wymaganiami pracodawcy. 

 

Nasze narzędzie może być wykorzystywane ponadto w procesach awansów i rozwoju wewnętrznego w ramach Twojego przedsiębiorstwa, jak również do zgodnej z oczekiwaniami naszych Klientów oceny rekrutowanych do firm potencjalnych pracowników.

JAKA JEST WARTOŚĆ NASZEGO ROZWIĄZANIA?

Bez wątpienia największą zaletą naszego narzędzia jest możliwość swobodnego doboru stanowisk i profili osobowych, która pozwala na przeprowadzanie procesów DC zarówno dla stanowisk wyższego, jak i niższego szczebla. 

 

Zastosowanym przez nas a niespotykanym na rynku rozwiązaniem jest także możliwość jednoczesnej oceny pracowników lub kandydatów znajdujących się w różnych lokalizacjach (ceniona m.in. przez firmy informatyczne poszukujące programistów rozsianych po kilku kontynentach).

 

Dość oczywistą, ale nadal niezwykle istotną korzyścią jest również oszczędność czasu i zasobów finansowych wynikająca z uniknięcia organizowania kosztownych procesów zarówno rekrutacyjnych, jak i pozwalających na ocenę dużych grup osób w jednym czasie i w jednym miejscu.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

INTELIGENTY ROZWÓJ

Projekt wpisuje się w następujące Krajowe Inteligentne Specjalizacje (2016/2017): 15 (Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne).

Wiodącą Krajową Inteligentną Specjalizacją jest KIS 15 (Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne), w tym I. Technologie internetu przyszłości, technologie internetu rzeczy, systemy wbudowane (pkt. 6. – Komponenty sieci semantycznych (ang. Semantic Web, Linked Data); III. Architektury, systemy i aplikacje w inteligentnych sieciach (pkt. 1. – Integracja inteligentnych systemów, pkt. 9. – Wspomaganie decyzji); IV. Zarządzanie informacją w inteligentnych sieciach ( pkt. 1. – Analiza danych zgromadzonych w chmurach, pkt. 4. – Uczenie maszynowe (ang. machine learning), pkt. 5. –  Sztuczna inteligencja, 7. Przetwarzania złożonych, dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych (ang. big data, data mining), pkt. 9. – Efektywna weryfikacja, archiwizacja i przechowywanie danych, pkt. 10. – Zarządzanie wiedzą w organizacjach); VI. Standaryzacja, bezpieczeństwo i modelowanie inteligentnych sieci (pkt. 5. – Wspieranie opracowania metodyk, procesów standaryzacyjnych i ich wdrożenia).

Jesteś zainteresowany współpracą ?

Skip to content