Skip to content

Chcesz wiedzieć więcej czym się zajmujemy ?

CO ROBIMY?

Jesteśmy młodą firmą skupiającą zespół specjalistów, którzy w oparciu o metody uczenia maszynowego, chcą wspierać firmy na całym świecie w procesie oceny kompetencji swoich aktualnych i przyszłym pracowników. Jesteśmy zwolennikami tezy, że algorytm nie ma zastępować człowieka a jedynie mu pomagać. Tworzymy rozwiązanie, które pozwoli usprawnić ocenę kompetencji, dając działom HR oraz Dyrektorom poszczególnych działów, unikatowe narzędzie do obiektywnej oceny na pierwszym etapie rekrutacji. Pozwoli również na właściwe definiowanie rozwoju pracowników w oparciu o ich kluczowe kompetencje.

NASZ PLAN

Do lipca 2020 roku, zespół badaczy i programistów zajmuje się tworzeniem i testowaniem narzędzia. Będziemy gotowi do podzielania się efektami naszych prac już w sierpniu 2020 roku.

CO JEST NASZYM CELEM?

Celem Projektu jest prowadzenie działań badawczo-rozwojowych w zakresie stworzenia platformy web, dedykowanej dla działów HR oraz kadry kierowniczej średnich i dużych podmiotów. Platforma ma rozwiązać problem związany z oceną najlepszego dopasowania kompetencji pracownika, powiązanych z jego profilem osobowym oraz wymaganiami pracodawcy. Platforma ma być wykorzystywana w procesach awansów i rozwoju wewnętrznego w ramach organizacji, jak również do zgodnej z oczekiwaniami klienta oceny rekrutowanych do przedsiębiorstw potencjalnych pracowników.

Docelowym odbiorcą Platformy są średnie i duże przedsiębiorstwa, w których funkcjonują opisane procesy HR (ang. Human Resources), w tym:

Celem Projektu jest prowadzenie działań badawczo-rozwojowych w zakresie stworzenia platformy web, dedykowanej dla działów HR oraz kadry kierowniczej średnich i dużych podmiotów. Platforma ma rozwiązać problem związany z oceną najlepszego dopasowania kompetencji pracownika, powiązanych z jego profilem osobowym oraz wymaganiami pracodawcy. Platforma ma być wykorzystywana w procesach awansów i rozwoju wewnętrznego w ramach organizacji, jak również do zgodnej z oczekiwaniami klienta oceny rekrutowanych do przedsiębiorstw potencjalnych pracowników.

Docelowym odbiorcą Platformy są średnie i duże przedsiębiorstwa, w których funkcjonują opisane procesy HR (ang. Human Resources), w tym:

proces oceny i rozwoju kompetencji AC (Assesment Center)

DC (Develompent Center)

Z założenia, opracowana platforma ma pozwolić ograniczyć czas poświęcony na badanie kompetencji podczas Procesów Assesement i Development Center o co najmniej 50% oraz w znaczący sposób obniżyć związany z nimi poziom generowanych kosztów w przedsiębiorstwach.

JAKA JEST WARTOŚĆ NASZEGO ROZWIĄZANIA?

Bez wątpienia największą zaletą przedmiotowego narzędzia będzie możliwość swobodnego doboru stanowisk i profili, pozwalająca na przeprowadzanie procesów DC tak dla stanowisk wyższego jak i niższego szczebla. Kolejnym niespotykanym na rynku rozwiązaniem jest możliwość jednoczesnej oceny pracowników lub kandydatów znajdujących się w różnych lokalizacjach (np. ocena grup programistów rozsianych po kilku kontynentach, pozwalająca na wybór najlepszego kandydata na stanowisko Project Managera, ocena grupy handlowców, znajdujących się w 20 różnych miastach itd.). Dodatkową oczywistą korzyścią jest oszczędność czasu i zasobów finansowych wynikających z uniknięcia organizowania kosztownych procesów oceny dużych grup osób w jednym czasie i jednym miejscu.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

INTELIGENTY ROZWÓJ

Projekt wpisuje się w następujące Krajowe Inteligentne Specjalizacje (2016/2017): 15 (Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne).

Wiodącą Krajową Inteligentną Specjalizacją jest KIS 15 (Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne), w tym I. Technologie internetu przyszłości, technologie internetu rzeczy, systemy wbudowane (pkt. 6. – Komponenty sieci semantycznych (ang. Semantic Web, Linked Data); III. Architektury, systemy i aplikacje w inteligentnych sieciach (pkt. 1. – Integracja inteligentnych systemów, pkt. 9. – Wspomaganie decyzji); IV. Zarządzanie informacją w inteligentnych sieciach ( pkt. 1. – Analiza danych zgromadzonych w chmurach, pkt. 4. – Uczenie maszynowe (ang. machine learning), pkt. 5. –  Sztuczna inteligencja, 7. Przetwarzania złożonych, dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych (ang. big data, data mining), pkt. 9. – Efektywna weryfikacja, archiwizacja i przechowywanie danych, pkt. 10. – Zarządzanie wiedzą w organizacjach); VI. Standaryzacja, bezpieczeństwo i modelowanie inteligentnych sieci (pkt. 5. – Wspieranie opracowania metodyk, procesów standaryzacyjnych i ich wdrożenia).

Jesteś zainteresowany współpracą ?